Andorra: Possible coalitions

Important coalition options

Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant
58.5
DA-CC + Concòrdia
54.1
DA-CC + PS-SDP
53.8
DA-CC + Andorra Endavant + Liberals
53.4
DA-CC + Andorra Endavant + Acció
52.9
Concòrdia + PS-SDP + Liberals + Acció
DA-CC + Andorra Endavant
48.7
Concòrdia + PS-SDP + Liberals
47.2
Concòrdia + PS-SDP + Acció
46.7
Concòrdia + Andorra Endavant + Liberals + Acció
PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals + Acció
DA-CC
32.7

Many other coalition possibilities

DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals + Acció
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant + Acció
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Liberals + Acció
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Liberals
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP + Acció
DA-CC + Concòrdia + Andorra Endavant + Liberals + Acció
DA-CC + PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals + Acció
DA-CC + Concòrdia + PS-SDP
75.2
DA-CC + Concòrdia + Andorra Endavant + Liberals
DA-CC + PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals
DA-CC + Concòrdia + Andorra Endavant + Acció
DA-CC + PS-SDP + Andorra Endavant + Acció
DA-CC + Concòrdia + Andorra Endavant
70.1
DA-CC + PS-SDP + Andorra Endavant
69.8
Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals + Acció
Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals
DA-CC + Concòrdia + Liberals + Acció
DA-CC + PS-SDP + Liberals + Acció
Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant + Acció
DA-CC + Concòrdia + Liberals
58.8
DA-CC + PS-SDP + Liberals
58.5
Concòrdia + PS-SDP + Andorra Endavant
58.5
DA-CC + Concòrdia + Acció
58.3
DA-CC + PS-SDP + Acció
58.0
DA-CC + Andorra Endavant + Liberals + Acció
DA-CC + Concòrdia
54.1
DA-CC + PS-SDP
53.8
DA-CC + Andorra Endavant + Liberals
53.4
DA-CC + Andorra Endavant + Acció
52.9
Concòrdia + PS-SDP + Liberals + Acció
DA-CC + Andorra Endavant
48.7
Concòrdia + PS-SDP + Liberals
47.2
Concòrdia + PS-SDP + Acció
46.7
Concòrdia + Andorra Endavant + Liberals + Acció
PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals + Acció
Concòrdia + PS-SDP
42.5
Concòrdia + Andorra Endavant + Liberals
42.1
PS-SDP + Andorra Endavant + Liberals
41.8
DA-CC + Liberals + Acció
41.6
Concòrdia + Andorra Endavant + Acció
41.6
PS-SDP + Andorra Endavant + Acció
41.3
DA-CC + Liberals
37.4
Concòrdia + Andorra Endavant
37.4
PS-SDP + Andorra Endavant
37.1
DA-CC + Acció
36.9
DA-CC
32.7
Concòrdia + Liberals + Acció
30.3
PS-SDP + Liberals + Acció
30.0
Concòrdia + Liberals
26.1
PS-SDP + Liberals
25.8
Concòrdia + Acció
25.6
PS-SDP + Acció
25.3
Andorra Endavant + Liberals + Acció
24.9
Concòrdia
21.4
PS-SDP
21.1
Andorra Endavant + Liberals
20.7
Andorra Endavant + Acció
20.2
Andorra Endavant
16.0
Liberals + Acció
8.9
Liberals
4.7
Acció
4.2