election-result 1991 in Poland

Election result

UD
12.3
SLD
12.0
ZChN
8.7
PSL-PL
8.7
PC
8.7
KPN
7.5
KLD
7.5
PSL
5.5
NSZZ
5.1
PPPP
3.3
CD
2.4
UPR
2.3
SP
2.1
MN
1.2
PChD
1.1
X
0.5
RDS
0.5
RAŚ
0.4
Piast
0.4
Kraków
0.3
PZZ
0.2
JL
0.2
SD
0.2
WiP
0.2
ZwP
0.2
KWP
0.1
Sojusz Kobiet
0.1
S80
0.1
UW
0.1
Others
8.1

Distribution of seats in parliament

Seats in parliament
460
Center parties
317
Left-leaning parties
Right-leaning parties
93
224

Coalition possibilities

Majority requires 231 seats
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Kongres Liberalno-Demokratyczny + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + SLD + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny + NSZZ Solidarność
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Kongres Liberalno-Demokratyczny + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Kongres Liberalno-Demokratyczny + NSZZ Solidarność
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Polska Partia Przyjaciół Piwa
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Polska Partia Przyjaciół Piwa
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polska Partia Przyjaciół Piwa
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + SLD + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny + PSL
Unia Demokratyczna + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny + NSZZ Solidarność
SLD + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + Kongres Liberalno-Demokratyczny
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + PSL
Unia Demokratyczna + SLD + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + Polska Partia Przyjaciół Piwa
Unia Demokratyczna + SLD + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + Polska Partia Przyjaciół Piwa
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Konfederacja Polski Niepodległej + Polska Partia Przyjaciół Piwa
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + NSZZ Solidarność
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Mniejszość Niemiecka
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
Unia Demokratyczna + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
Unia Demokratyczna + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
SLD + Porozumienie Centrum + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + PSL
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Porozumienie Centrum + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność
SLD + Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe + Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe + Konfederacja Polski Niepodległej + NSZZ Solidarność

Pre-election institute polls

Election result
UD
12.3
SLD
12
ZChN
8.7
PSL-PL
8.7
PC
8.7
KPN
7.5
KLD
7.5
PSL
5.5
NSZZ
5.1
PPPP
3.3
CD
2.4
UPR
2.3
SP
2.1
MN
1.2
PChD
1.1
X
0.5
RDS
0.5
RAŚ
0.4
Piast
0.4
Kraków
0.3
PZZ
0.2
JL
0.2
SD
0.2
WiP
0.2
ZwP
0.2
KWP
0.1
Sojusz Kobiet
0.1
S80
0.1
UW
0.1
Others
8.1

Election result

Party Votes Seats
Unia Demokratyczna 12.3% +12.3% 62 +62
SLD 12.0% +12.0% 60 +60
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 8.7% +8.7% 49 +49
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe 8.7% +8.7% 48 +48
Porozumienie Centrum 8.7% +8.7% 44 +44
Konfederacja Polski Niepodległej 7.5% +7.5% 46 +46
Kongres Liberalno-Demokratyczny 7.5% +7.5% 37 +37
PSL 5.5% +5.5% 28 +28
NSZZ Solidarność 5.1% +5.1% 27 +27
Polska Partia Przyjaciół Piwa 3.3% +3.3% 16 +16
Chrześcijańska Demokracja 2.4% +2.4% 5 +5
Unia Polityki Realnej 2.3% +2.3% 3 +3
Solidarność Pracy 2.1% +2.1% 4 +4
Mniejszość Niemiecka 1.2% +1.2% 7 +7
Partia Chrześcijańskich Demokratów 1.1% +1.1% 4 +4
Partia X 0.5% +0.5% 3 +3
Ruch Demokratyczno-Społeczny 0.5% +0.5% 1 +1
Ruch Autonomii Śląska 0.4% +0.4% 2 +2
Piast 0.4% +0.4% 1 +1
Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem 0.3% +0.3% 1 +1
Polski Związek Zachodni 0.2% +0.2% 4 +4
Jedność Ludowa 0.2% +0.2% 1 +1
Stronnictwo Demokratyczne 0.2% +0.2% 1 +1
Wielkopolsce i Polsce 0.2% +0.2% 1 +1
Związek Podhalan 0.2% +0.2% 1 +1
Komitet Wyborczy Prawosławnych 0.1% +0.1% 1 +1
Sojusz Kobiet przeciw Trudnościom Życia 0.1% +0.1% 1 +1
Solidarność-80 0.1% +0.1% 1 +1
Unia Wielkopolan 0.1% +0.1% 1 +1
Sonstige Parteien 8.1% +8.1% 0 ±0.0

More from the Internet