Election result 1993 in Poland

Election result

SLD
20.4
+8.4
PSL
15.4
+9.9
UD
10.6
-1.7
UP
7.3
Ojczyzna
6.4
KPN
5.8
-1.7
BBWR
5.4
NSZZ
4.9
-0.2
PC
4.4
-4.3
KLD
4.0
-3.5
UPR
3.2
+0.9
SRP
2.8
RdR
2.7
X
2.7
+2.2
PSL-PL
2.4
-6.3
MN
0.6
-0.6
Others
1.0

Distribution of seats in parliament

Parties in parliament
Seats in parliament : 460
Political orientation
Left-leaning parties : 212
Right-leaning parties : 174

Coalition possibilities

386
SLD
171
UP
41
PSL
132
KPN
22
BBWR
16
MN
4
Majority requires 194 seats
PSL + Unia Demokratyczna + Konfederacja Polski Niepodległej + Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
SLD + PSL
303
SLD + Unia Pracy + Konfederacja Polski Niepodległej
234
SLD + Unia Pracy + Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
228
PSL + Unia Demokratyczna + Unia Pracy
247
PSL + Unia Demokratyczna + Konfederacja Polski Niepodległej + Mniejszość Niemiecka
PSL + Unia Demokratyczna + Konfederacja Polski Niepodległej
228
SLD + Unia Demokratyczna
245

Pre-election institute polls

Election result
SLD
20.4
PSL
15.4
UD
10.6
UP
7.3
Ojczyzna
6.4
KPN
5.8
BBWR
5.4
NSZZ
4.9
PC
4.4
KLD
4
UPR
3.2
Others
12.2

Election result

Party Votes Seats
SLD 20.4% +8.4% 171 +111
PSL 15.4% +9.9% 132 +104
Unia Demokratyczna 10.6% -1.7% 74 +12
Unia Pracy 7.3% +7.3% 41 +41
Ojczyzna 6.4% +6.4% 0 ±0
Konfederacja Polski Niepodległej 5.8% -1.7% 22 -24
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform 5.4% +5.4% 16 +16
NSZZ Solidarność 4.9% -0.2% 0 -27
Porozumienie Centrum 4.4% -4.3% 0 -44
Kongres Liberalno-Demokratyczny 4.0% -3.5% 0 -37
Unia Polityki Realnej 3.2% +0.9% 0 -3
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2.8% +2.8% 0 ±0
Ruch dla Rzeczypospolitej 2.7% +2.7% 0 ±0
Partia X 2.7% +2.2% 0 -3
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe 2.4% -6.3% 0 -48
Mniejszość Niemiecka 0.6% -0.6% 4 -3
Sonstige Parteien 1.0% -7.1% 0 ±0