Election result 2005 in Poland

Election result

PiS
27.0
+17.5
PO
24.1
+11.4
SRP
11.4
+1.2
SLD
11.3
-29.7
LPR
8.0
+0.1
PSL
7.0
-2.0
SDPL
3.9
PD
2.5
WiP
1.6
RP
1.1
MN
0.3
-0.1
Others
1.8

Distribution of seats in parliament

Parties in parliament
Seats in parliament : 460
Political orientation
Left-leaning parties : 111
Right-leaning parties : 349

Coalition possibilities

460
SRP
56
SLD
55
PO
133
LPR
34
PSL
25
MN
2
PiS
155
Majority requires 231 seats
PiS + PO
288
PO + SLD + Liga Polskich Rodzin + PSL

Pre-election institute polls

Election result
PiS
27
PO
24.1
SRP
11.4
SLD
11.3
LPR
8
PSL
7
SDPL
3.9
Others
7.3

Election result

Party Votes Seats
PiS 27.0% +17.5% 155 +111
PO 24.1% +11.4% 133 +68
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 11.4% +1.2% 56 +3
SLD 11.3% -29.7% 55 -161
Liga Polskich Rodzin 8.0% +0.1% 34 -4
PSL 7.0% -2.0% 25 -17
Socjaldemokracja Polska 3.9% +3.9% 0 ±0
Partia Demokratyczna 2.5% +2.5% 0 ±0
Wolność i Praworządność 1.6% +1.6% 0 ±0
Rzeczypospolitej Polskiej 1.1% +1.1% 0 ±0
Mniejszość Niemiecka 0.3% -0.1% 2 ±0
Sonstige Parteien 1.8% +1.2% 0 ±0