Election result 2001 in Poland

Election result

SLD
41.0
+13.9
PO
12.7
SRP
10.2
PiS
9.5
PSL
9.0
+1.7
LPR
7.9
AWS
5.6
-28.2
UW
3.1
-10.3
MN
0.4
±0.0
Others
0.6

Distribution of seats in parliament

Parties in parliament
Seats in parliament : 460
Political orientation
Left-leaning parties : 269
Right-leaning parties : 191

Coalition possibilities

460
SRP
53
SLD
216
PO
65
PSL
42
LPR
38
MN
2
PiS
44
Majority requires 231 seats
SLD + PO
281
SLD + Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
269
SLD + PSL
258
SLD + Liga Polskich Rodzin
254
SLD
216

Pre-election institute polls

Election result
SLD
41
PO
12.7
SRP
10.2
PiS
9.5
PSL
9
LPR
7.9
AWS
5.6
UW
3.1
Others
1

Election result

Party Votes Seats
SLD 41.0% +13.9% 216 +52
PO 12.7% +12.7% 65 +65
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 10.2% +10.2% 53 +53
PiS 9.5% +9.5% 44 +44
PSL 9.0% +1.7% 42 +15
Liga Polskich Rodzin 7.9% +7.9% 38 +38
Akcja Wyborcza Solidarność 5.6% -28.2% 0 -201
Unia Wolności 3.1% -10.3% 0 -60
Mniejszość Niemiecka 0.4% ±0.0% 2 ±0
Sonstige Parteien 0.6% -1.5% 0 ±0